Keel
Cart

Privaatsus ja küpsiste kasutamise tingimused

Veebilehte kasutades kinnitab kasutaja, et ta on tutvunud Techvision OÜ privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ilma mööndusteta.


Techvision OÜ kogub veebilehe kaudu järgnevaid isikuandmeid kirjeldatud viisil:

  • kasutaja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-posti teel kirja saatmisel;
  • kasutaja nimi, aadress, telefon, e-posti aadress, ostetud toode, kogus, hind, kuupäev – ostu sooritamisel;
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.

Techvision OÜ kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale toodete müügiks, kasutajaga suhtlemiseks, toodete saatmiseks ja arvete edastamiseks;
  • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest, kampaaniapakkumistest, loosimistest ja blogipostitustest, kuid seda ainult kasutaja eelneval nõusolekul.
  • Techvision OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:

Kolmas isik on Techvision OÜ lepingu- või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Techvision OÜ kasutajale teenuseid.

Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada isikuandmete puutumatus ja turvalisus.


Techvision OÜ küpsiste kasutamise tingimused:

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

  • Sessiooniküpsised on ajutised ja eemaldatakse, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Sessiooniküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks toote soetamise jms võimaldamiseks.
  • Püsiküpsised on püsivad, neid ei eemaldata enne kui kasutaja need kustutab või kuni need aeguvad (sõltub küpsise säilivusajast). Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

– Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

– Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on kasutajal  õigus saata Techvision OÜ-le e-kiri e-posti aadressile info@techvision.ee

Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Techvision OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@techvision.ee