Language
Cart

Warranty

Techvision Arvutikeskusest ostetud toodetele kehtiv garantiiaeg on märgitud ostudokumendil(arvel).

Garantii kehtib ainult originaal ostudokumendi (arve) olemasolu korral.

Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist kehtiva garantii korral.


14 päevane tagastusõigus:

1. Kõigil Techvision e-poest ostetud seadmetel kehtib 14 päevane tagastusõigus välja arvatud kaubale millele tarbija ise Techvision OÜ esindusse järgi tuleb

2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse e-poe aadressil info@techvision.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 EURi (156.40 kr) ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. Techvision OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

5. Kauba tagastamisel tasub kõik transpordi kulutused ostja kaasaarvatud ostu hetkel saadud tasuta transport teenuse eest.

6. Müüja poolsed identifitseerimis kleebised ei tohi olla eemaldatud ega rikutud


Ostja kohustub:

- Kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimusele;

- Mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet;

- Välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike, ja üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse).

- Tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).

- Kauba tooma rikke ilmnemisel Techvision OÜ esindusse aadressil Tartu mnt 68/2, Tallinn garantii aja jooksul.


Garantiiaeg ei kehti juhul, kui:

Toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti(arve) või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;

Toote seeria- ja mudelinumber on eemaldatud, muudetud, teise kohta paigutatud või mitteloetav;

Toote konfiguratsioon on muudetud, olenemata kui kvalifitseeritult seda on tehtud, või kui toode on viidud remonti mujale kui Techvision Arvutikeskuse esindusse Tartu mnt 68/2;

Toote rike tekkis omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena.

Garantii alla ei kuulu tarkvaralised vead, akud ning loomulikul teel kuluvad seadmed (näit ventilaatorid).


Klienditeenindus:

Garantii- ja hooldusküsimustega võite pöörduda meie klienditeenindusse tel. 58070754 tööpäeviti 10.00-18.00 või e-maili teel: info@techvision.ee.